tila haltuun!
siperiasiperia...squat

etusivu | ota tila haltuun! | siperiakalenteri | linkityhteystiedotenglish

Talonvaltausopas: käytännön vinkkejä tilan haltuunottamiseen

TÄMÄ ON ALUSTAVA VERSIO - PARANNUSEHDOTUKSET MAILILLA valtaus@squat.net

Talonvaltauksia on joskus jaettu karkeasti kolmeen ryhmään: protestivaltaukset, talon valtaaminen asuinkäyttöön ja talon valtaaminen sosiaalikeskuskäyttöön. Jako on tietenkin karkea: mikä tahansa talonvaltaus on jo sinänsä protesti tilojen tyhjillään pitämistä vastaan ja poliittinen teko, vallattu sosiaalikeskus voi samalla olla asumiskäytössä ja pääasiassa asumiskäytössä olevassa talossa voidaan järjestää sosiaalista toimintaa kuten leffailtoja, opintopiirejä jne.

Tässä oppaassa keskitytään lähinnä talon valtaamiseen sosiaalikeskuskäyttöön ja sosiaalikeskuksen toiminnan rakentamiseen. Oppaassa annetut neuvot ovat käytännön toiminnan pohjalta syntyneitä vinkkejä, eivät missään nimessä yksi ja ainoa oikea tapa tehdä asioita. Jokainen valtaaja tai ryhmä valtaajia tekee asiat omalla tavallaan ja oppaan tarkoitus on antaa joitain käytännön ehdotuksia siitä, millaisiin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota tai miten joitain ongelmia voidaan välttää, ei luoda yhtä hegemonista tapaa tehdä asiat.

1. Miten löytää sopiva talo?

Taloa etsiessä on hyvä pitää mielessä se, millaiseen käyttöön tulevaa valtausta suunnitellaan. Jotkut sosiaalikeskuksen toimintamuodot vaativat erityisiä tilallisia resursseja, ja vaikka vallattua tilaa voi jossain määrin muunnella ja kunnostaa omin voimin, ei tämä mahdollisuus ole aivan rajaton. Omakotitalo tai muu asuinrakennus voi olla hyvä tila kirjakahvilalle, järjestöjen toimistoille, opintopiireille ja yleiselle hengailulle, mutta esimerkiksi isompien keikkojen järjestäminen vaatii jo suurempaa tilaa, jonka mielellään pitäisi sijaita riittävän kaukana lähimmistä asuinrakennuksista. Hyvät liikenneyhteydet ovat tietenkin avuksi, mutta muuten sijainnilla tuskin on kovin paljon väliä. Hyvään paikkaan tullaan mielellään kauempaakin.

Tyhjillään olevia taloja voi bongailla ohi kulkiessaan. Niiden omistajan voi selvittää ottamalla ylös osoitteen ja kyselemällä sen perusteella tontti- ja talonumeroa kaupungin tonttiosastolta. Numeroiden perusteella löytyvät tontin (lähes aina kaupungin omistuksessa) ja talon omistajat soittamalla kiinteistö- ja verovirastolle. Näin siis siksi, että tonttinumeron tietäminen luo asiantuntevan ja vakuuttavan vaikutelman. Omistajaan kannattaa ottaa yhteyttä ja tiedustella, onko talon varalle olemassa suunnitelmia vai tuleeko se todennäköisesti seisomaan tyhjillään pidempäänkin varmistaakseen ettei valtaa tyhjältä näyttävää taloa, jossa on jo jotain tai johon pian on tulossa jotain. Tyhjiä taloja voi myös aktiivisesti etsiä esimerkiksi rakennusviraston nettisivuilta (ainakin Helsingissä) missä esitellään kaupungin omistamia myytävänä tai vuokrattavana olevia taloja.

Kun sopivan tuntuinen talo löytyy, kannattaa sitä käydä katsomassa paikan päällä, mikäli mahdollista, myös sisäpuolelta, sillä joskus ulkoa päin hyväkuntoisen näköinen talo voi sisältä olla niin huonossa kunnossa, että sen remontoimiseen menisi kohtuuttomasti aikaa ja rahaa, joskus voi käydä toisinkin päin. Mahdollinen vartiointi ja hälytyslaitteet kannattaa selvittää ennen kuin yrittää päästä sisään. Mikäli talo on vartioitu, voi vartijoiden aikatauluista ottaa selvää ja ajoittaa reissu niin, etteivät he satu paikalle samaan aikaan (muutama tyyppi vahdissa voi silti olla hyvä idea).

Jos ovi on auki, hyvä niin, jos ei, tarkastakaa ikkunat, parvekkeet, takaovet ja kaikki muut mahdolliset sisäänmenoreitit, joita voi käyttää rikkomatta mitään; yleensä löytyy joku rikkinäinen ikkuna tai ovi jota voi käyttää. Jos kaikki on lukittu, voi ikkunoita yrittää aukoa kuusikulma-avaimella, tai sitten on turvauduttava rautasahaan, sorkkarautaan tai ikkunan rikkomiseen vahingot kannatta minimoida, sillä jos talo sopii vallattavaksi, tulee kaikki valtaajien korjattavaksi.

Talon huono kunto ei tietenkään ole este sen valtaamiselle mikäli se muuten tuntuu sopivalta. Kannattaa kuitenkin miettiä mihin on resursseja. Remontin tekeminen vaatii työvoiman, ajan ja taidon lisäksi usein rahaa, ja ainakin kahdesta viimeisestä voi hyvinkin olla puutetta. Tärkeitä asioita sen lisäksi ettei katto tai lattia romahda on ainakin vesiputkien kunto, mahdollinen lämmitys ja sähkökytkennät. On siis hyvä, jos mukana on joku, joka näitä asioita ymmärtää. Tyhjillään olevista taloista sähköt ja vedet on yleensä katkaistu joko sähkö/vesilaitokselta tai pääkatkaisijoista, joten vain valokytkintä tai hanaa kääntämällä asia ei välttämättä selviä. Ne kuitenkin saattaa saada toimimaan kääntämällä talon sisällä olevat pääkytkimet päälle kannattaa kokeilla.

2. Ennen valtausta: paperitöitä

Itse valtaus voidaan tehdä joko julkisesti tai matalalla profiililla. Mikäli talo on tarkoitettu vain asumiskäyttöön, sen valtaus voi olla helppoa pitää salassa, mutta sosiaalikeskusta perustettaessa julkisuudesta voi olla hyötyä, sillä valtamediajulkisuuden kautta on helpompaa tuoda esiin valtauksen perusteluja ja kerätä yleistä tukea, joka tekee valtaajien häätämisestä vaikeampaa. Mikäli päätätte tehdä valtauksen julkisesti, on siitä hyvä suunnitella etukäteen lehdistötiedote jossa kerrotaan mikä talo on vallattu, millaiseen käyttöön ja miksi. Kerätkää myös valmiiksi lista tiedotusvälineistä, joille tahdotte tiedotteen leviävän ja sopikaa kuka on valtauspäivänä faksin/tietokoneen ääressä lähettämässä sitä. Voitte myös sopia valmiiksi ne ihmiset, joihin toimittajat voivat halutessaan ottaa yhteyttä. Näiden ihmisten ei tarvitse itse olla niitä, joita haastatellaan, vaan heidän tehtävänään on ohjata toimittajia eteenpäin. Tarkoitus ei ole tehdä tietyistä ihmisistä mediatähtiä tai määrätä etukäteen kuka saa puhua julkisuudessa, vaan se, että kontaktit mediaan voidaan hoitaa ilman suurempia sotkuja ja kaikki tietävät keneen ottaa yhteyttä mikäli on halukas antamaan haastatteluja. Näiden ihmisten puhelinnumerot liitetään lehdistötiedotteeseen.

Lehdistötiedotteen lisäksi kannattaa kirjoittaa valmiiksi lyhyt tiedote naapureille jaettavaksi. Siinä kannattaa selvittää mitä talon valtaaminen tarkoittaa ja millaista toimintaa vallattuun taloon on tulossa, sekä kutsua naapurit tutustumaan taloon ja valtaajiin. Monistakaa tiedotteita niin paljon, että niitä varmasti riittää lähialueelle. Miettikää samalla mitä haluatte sanoa talon omistajalle: pyrittekö pääsemään johonkin sopuratkaisuun, esimerkiksi nimelliseen vuokraan tai oikeuteen pitää taloa hallussa kunnostusvelvoitteella, vai jätättekö kaikki neuvottelut käymättä.

Valtaukselle voi myös yrittää hankkia institutionaalista tukea paikallispoliitikoilta. Mikäli paikkakunnallanne on nuorisoasioihin paneutuneita poliitikkoja, joilta tukea voisi olla mahdollista saada, ja koette mielekkääksi käyttää tällaista väylää, voitte ottaa etukäteen tai valtauksen yhteydessä yhteyttä heihin. Jotkut poliitikot käyttävät tilaisuutta hyväkseen kerätäkseen itselleen julkisuutta ja uskottavuutta nuorten silmissä, mutta siinä sivussa myös valtaajat saattavat hyötyä heidän toimistaan. Pitäkää kuitenkin riittävä etäisyys, ettei valtauksesta tule paikallispoliitikkojen vaalimainontaa (mikäli sitä ei nimenomaan haluta). Kunnanvaltuutetut voivat olla hyödyksi valtaajille mm. tekemällä valtuustossa aloitteen tilan luovuttamisesta valtaajien käyttöön tai ottamalla asian esiin lautakunnissa, joissa toimivat. Mikäli tahdotte käyttää institutionaalisia kanavia enemmänkin tilan vakauttamiseksi, voitte ottaa yhteyttä myös paikalliseen nuorisoasiainkeskukseen tms. nuorisotoiminnasta vastaavaan tahoon, sekä kulttuuritoimeen, joilta tukea saattaisi irrota (tosin tällöin on riskinä se, että kyseiset tahot alkavat esittää tuelleen ehtoja ja ottaa haltuunsa tilassa tapahtuvaa toimintaa).

3. Ennen valtausta: käytännön töitä

Vaivaton sisäänpääsy taloon kannattaa varmistaa. Tyylikkäintä on tietenkin käydä vaihtamassa lukot tai irrottaa ne ja viedä lukkosepälle uudelleensarjoitettavaksi niin, että itse valtauksen yhteydessä sisään voidaan mennä omin avaimin. Pitäkää kuitenkin mielessä, että juuri tämä vaihe valtauksesta on sen rikollisin osa: toiset kutsuvat sitä murroksi niinpä tieto siitä, ketkä ovat menneet taloon ja vaihtaneet lukot kannattaa pitää niin salassa kuin mahdollista: se on tieto, josta poliisit ovat kiinnostuneet ja jota heidän ei missään nimessä tule saada. Vallattavan talon tarkka sijainti on hyvä pitää mahdollisimman salassa valtaukseen asti, sillä mikäli tieto leviää, on mahdollista, että poliisit tai vartijat ovat ovella odottamassa ja koko valtaus epäonnistuu (tosin on esimerkkejä siitäkin, että valtaus on viety loppuun huolimatta poliisijoukosta se vaatii vaan muutamaa riittävän hullua ihmistä, jotka menevät sisään ensimmäisinä ja riittävän suurta ihmisjoukkoa)

Valtaukseen kannattaa kuitenkin yrittää houkutella mukaan mahdollisimman paljon ihmisiä. Kirjoittakaa kutsu, jossa selitetään mitä ollaan tekemässä ja sopikaa tapaamispaikka jonnekin mihin on helppo löytää ja mistä on hyvät liikenneyhteydet vallattavalle talolle lähellä sen ei tarvitse olla. Kokemuksen perusteella lauantaiaamupäivä on hyvä ajankohta: silloin useimmilla on mahdollisuus tulla paikalle ja jäädä talolle seuraavaksi yöksi. Hyvä tapa saada valtaukseen mukaan paljon ihmisiä on järjestää bileet heti samana iltana ja mainostaa valtausta bileinä vallatussa tilassa. Se tietenkin vaatii hieman ylimääräistä työtä

Valtauksen sujumisen ja myös valtaajien kannalta voi olla hyvä kehottaa mukanaolijoita olemaan ottamatta mukaan laillisia tai laittomia päihteitä. Tällä ei tarvitse olla mitään tekemistä vallatun talon myöhempien päihdelinjauksien kanssa, mutta valtauksen yhteydessä voi olla todennäköistä joutua tekemisiin poliisien kanssa ja silloin erityisesti laittomista päihteistä tulee sanktioita. Se, että yksikin valtaajista jää kiinni pienestäkin määrästä, voi leimata koko joukon ja koko valtauskulttuurin, mikä ei varmasti ole kenenkään intressien mukaista. Kun valtaus on tehty, tilanne on aivan erilainen ja silloin linjauksia voidaan miettiä uudelleen. Valtaustilanteen päihdelinjauksista on hyvä tiedottaa jo kutsun yhteydessä.

Valtausta varten kannattaa varata mukaan kaikenlaista tavaraa, mistä voi olla hyötyä. Mikäli on mahdollista saada auto käyttöön, käyttäkää tilaisuutta hyväksenne, sillä tavaroiden raahaaminen on ikävää. Erilaisia siivousvälineitä on ainakin hyvä varata mukaan niin paljon kun niitä löytyy: harjoja, rikkalapioita, rättejä, moppeja, sankoja roskasäkkejä jne., samoin työkaluja. Mikäli talossa on piha ja sattuu olemaan ei-talvi, voi puutarhanhoitovälineistä olla iloa: haravoita, lapioita, kottikärryt jne. (Dyykki)ruoka ja astiat, äänentoistot (ja aggregaatti mikäli tarpeen) nostavan kummasti tunnelmaa, patjat, makuupussit ja peitot taas mahdollistavat yöpymisen.

4. Valtaus

Valtauspäivänä kokoonnutaan sovitussa paikassa ja lähdetään sieltä yhdessä vallattavalle talolle. Mikäli muutama ihminen menee talolle etukäteen ottamaan muita vastaan, kannattaa heidän pitää matalaa profiilia ennen kuin suuri joukko saapuu, ettei joku huolestunut naapuri innostu kutsumaan poliiseja paikalle ennen aikojaan. Mikäli auto on käytössä, se kannattaa tuoda paikalle vasta valtaajien jälkeen, sillä sekin kiinnittää helposti naapureiden huomion ja saattaa tuoda mieleen murtovarkaat. Suuren joukon saavuttua paikalle voitte ottaa talon haltuun näyttävästi. Mikäli teillä on banderolleja, kiinnittäkää niitä näkyville paikoille, lähettäkää lehdistötiedote ja jakakaa tiedotteita naapuritalojen postilaatikoihin ja ilmoitustauluille sekä lähialueen kauppoihin, kapakoihin, kirjastoihin, nuorisotaloihin ja muille julkisille paikoille. Varautukaa siihen, että naapurit saattavat todellakin olla kiinnostuneita ja tulla käymään, niin negatiivisilla kuin positiivisillakin asenteilla.

Voitte myös ottaa yhteyttä talon omistajaan ja ilmoittaa hänelle/sille, että talo on vallattu. Omistaja todennäköisesti ottaa yhteyttä poliisiin, mutta esittelemällä ehdotuksenne talon omistajalle itse ja välittömästi saatatte olla paremmassa asemassa neuvottelujen suhteen.

Aloittakaa talon siivoaminen ja kunnostaminen (siinä määrin kun mahdollista) heti: se näyttää hyvältä ja tuo uskottavuutta niin naapureiden, median, poliisien kuin talon omistajankin silmissä: he näkevät, että olette tosiaan asettumassa taloon ja ottamassa sitä käyttöön, ja ennen kaikkea se saa paikan tuntumaan omalta ja luo yhteishenkeä valtaajien kesken. Jos keittiö on kunnossa, voi ruuan laittaminen ja kahvien keittäminen olla hyvä idea, niin valtaajia kuin mahdollisia vierailijoita ajatellen.

Poliisit tulevat todennäköisesti paikalle ennemmin tai myöhemmin. Heidän saapumisestaan ei kannata tehdä liian suurta numeroa, ja tästä kannattaa informoida niitä valtaajia, joilla ei ole aiempaa kokemusta poliiseista. Poliisit eivät käytännössä voi häätää valtaajia ennen kuin talon omistaja on heitä pyytänyt sen tekemään, ja senkin jälkeen poliisit harkitsevat milloin ja miten häädön suorittavat vai suorittavatko lainkaan. Tämän vuoksi keskusteluyhteys poliiseihin voi olla hyvä säilyttää, vaikkei se tietenkään takaa mitään, eikä poliiseihin kannata (edes valtauksen yhteydessä) luottaa enempää kuin muulloinkaan. Käytännöllisintä on valita muutama henkilö, jotka hoitavat poliisien kanssa puhumisen. Mikäli mahdollista, jo ennen poliisien saapumista voidaan järjestää yhteinen kokous, jossa mietitään mitä poliiseille sanotaan ja millaisiin ehtoihin suostutaan, ja neuvottelijat toimivat näissä rajoissa. Miettikää yhdessä myös mitä teette, mikäli poliisi aikoo toteuttaa häädön: lähdettekö pyynnöstä itse, jolloin todennäköisesti vältytte oikeudellisilta seuraamuksilta tai ne rajoittuvat korvausvaatimuksiin (jos jotain on rikottu), joita saattaa tulla joillekin teoriassa on mahdollista saada syyte hallinnon loukkauksesta, mutta käytännössä näin on tapahtunut äärimmäisen harvoin. Molemmat näistä ovat asianomistajarikoksia eli syytteen nostaminen on kiinni talon omistajasta. Mikäli kieltäydytte lähtemästä ja poliisit joutuvat kantamaan teidät ulos talosta, joudutte todennäköisesti kiinniotetuiksi muutamaksi tunniksi ja saatte sakkoja niskoittelusta (n. 10-14 päiväsakkoa, varattomalla n. 60-80 e). Todennäköisesti poliisit kuitenkin jättävät häädön myöhemmäksi ja lähtevät ennemmin tai myöhemmin pois paikalta

5. Vallatusta tilasta sosiaalikeskukseksi

Kun talo on kerran vallattu, se kannattaa ainakin aluksi pitää jatkuvasti asuttuna yötä päivää. Mitä enemmän ihmisiä talossa on, sen enemmän resursseja häädön toimeenpano vaatii poliiseilta ja sen epätodennäköisempi häätö on. Viikonlopun jälkeen tämä voi tietenkin olla hankalampaa jos monella valtaajista on työ tai koulu kesken. Neuvotteluja omistajan kanssa kannattaa jatkaa mikäli niitä on päätetty käydä, sillä kesken neuvottelujen omistaja tuskin pyytää poliiseja suorittamaan häätöä.

Vaikka tilanne olisikin epävarma, olisi talon toiminta hyvä saada käyntiin mahdollisimman pian. Jos keittiö vaan suinkin toimii, on kahvila melko vaivaton mutta hyvä tapa antaa naapureille ja muillekin ihmisille syy tulla vierailemaan talolle ja tutustumaan valtaajiin. Myymällä kahvia, teetä ja jotain pientä syötävää, miksei oikeaa ruokaakin, voitte samalla kerätä rahaa talon yleisiä menoja varten. Henkilökohtaiset kontaktit ihmisiin ovat usein paras tapa luoda valtaukselle legitimiteettiä ja kerätä tukea, joka myöhemmin voi toimia suojana häädöltä. Jos naapuruston tavalliset ihmiset ottavat paikan omakseen, käyvät kahvilassa tai jopa järjestävät talossa omia juttujaan, aiheuttaa mahdollinen häätö takuulla närkästystä, ja näin käy myös silloin, jos naapurit ovat vakuuttuneet siitä, että valtaajat ovat mukavaa väkeä, joiden kuuluisi saada pitää talonsa, ja että talon seisottaminen tyhjillään on kaikin puolin hävytöntä hommaa yrittäkää siis vakuuttaa heidät tästä.

Vieraiden kanssa juttelemiseen kannattaa varata aikaa ja levittää tietoa valtauksesta kaikkien mahdollisten kanavien kautta aina paikallislehdistä keskustelupalstoille ja puskaradioon. Valtauksesta (ja muustakin toiminnasta) kertovaa materiaalia voi asettaa esille oleskeluhuoneisiin, samoin kirjoja ja lehtiä jos sellaisia on. Oleskeluhuoneista saa helposti mukavia tuomalla niihin huonekaluja ja mattoja ja kaikenlaista sälää mitä nyt sattuu löytymään. Kahvilan lisäksi keikat ja klubit ovat suhteellisen helppo tapa houkutella paikalle ihmisiä vähällä vaivalla. Varmistakaa kuitenkin, ettei niistä koidu suhteetonta harmia lähiseudun asukkaille. Kovaääninen musiikki tms. meteli keskellä yötä asuinalueella on ehkä parhaita tapoja pilata välit naapureihin. Mikäli päihteitä käytetään ja/tai myydään, yrittäkää tehdä se pienellä profiililla ensinnäkin siksi, että jo kaljan myyminen ilman lupia on periaatteessa rikos ja toiseksi näkyvä päihteiden käyttö voi aiheuttaa närää joissain naapureissa. Mikäli päätätte myydä alkoholia (mikä muuten voi olla hyvä tulonlähde talon kassaan), tehkää se niin, ettei myyntitoiminnasta jää näkyviä todisteita, älkääkä mainostako sitä liian selvästi.

Käytännön asioista sähkö- ja vesisopimukset kannattaa huolehtia kuntoon heti jos vain putket ja johdot ovat ok. Sähkö- ja vesilaitosta ei sen kummemmin kiinnosta kenen kanssa ne sopimuksen tekevät, kunhan vaan laskut maksetaan, joten niille voi huoletta soittaa. On myös mahdollista saada nettiliittymä ja kustikin polkee jos vaan postilaatikko löytyy.

Vaikka kuinka tahtoisi olla anarkisti, on talon toiminnan ja usein myös yhteisön hyvinvoinnin kannalta olennaista pistää pystyyn jonkinlainen keskustelu- ja päätöksentekorakenne, jonka kautta yhteisiä asioita hoidetaan, kutsui sitä nyt millä nimellä tahansa. Loputonta kokoustamista jaksaa harva, eikä jokaisesta asiasta tarvitse tehdä yhteistä päätöstä saati sitten tuntien keskustelua ts. liikaa byrokratiaa kannattaa välttää mikäli jotain halutaan saada oikeastikin tehdyksi. Toisaalta jos kaikki päätökset tehdään spontaanisti ja epämuodollisesti, syntyy tasa-arvoisen anarkian sijaan helposti epämuodollisia ja näkymättömiä valtarakenteita, joiden purkaminen on usein paljon vaikeampaa kuin näkyvissä olevien valtarakenteiden haittojen minimoiminen. Mikäli mahdollisimman monia erilaisia ihmisiä halutaan saada sitoutumaan sosiaalikeskuksen rakentamiseen, täytyy kaikenlaisia herrakerhoja, keittiöseuroja ja muita pienen piirin kulissien takana tehtyjä päätöksiä välttää, sillä demokraattiseksi väitetty mutta todellisuudessa elitistisesti toteutettu päätöksenteko aiheuttaa katkeruutta ja saa takuulla kaikki ulossuljetut ennemmin tai myöhemmin jättämään yhteisön.

Tämä ei tarkoita sitä etteikö joitain asioita voisi suunnitella ja tehdä autonomisesti, ilman yleiskokouksen päätöstä: eihän jokaisesta siivous- tai kunnostusoperaatiosta kannata päättää yhdessä. Yleisemmissä linjauksissa talon toiminnasta olisi kuitenkin syytä pyrkiä ottamaan huomioon kaikkien mukana olevien mielipiteet ja varottava sitä että esimerkiksi vanhemmat, kokeneemmat tai miespuoliset saavat enemmän valtaa kuin nuoremmat, vähemmän kokeneet ja naispuoliset. Demokraattisesta päätöksenteosta ja kommunikaatiosta löytyy runsaasti ohjeita esimerkiksi Aurantakojilta ja niihin kannattaa tutustua jo ennen kuin ongelmia alkaa ilmaantua.

Edelliseen liittyen talon töiden jakamiseen/jakaantumiseen kannattaa kiinnittää huomiota jo ennen kuin kukaan ehtii palaa loppuun ja kyllästyä. Kun mahdollista toimintaa suunnitellaan, pitäisi jokaisen mahdollisimman rehellisesti pyrkiä arvioimaan käytettävissään oleva aika ja miettiä mistä on kiinnostunut ja mitä on valmis tekemään. Jotkut sanovat, että talonvaltaus on kokopäivätyötä, mutta kaikkien (jos kenenkään) ei todellakaan tarvitse sitoutua valtaukseen kokopäiväisesti, eikä siitä tarvitse ottaa huonoa omaatuntoa. Kahvilassa ei tarvitse tarjota ruokaa päivittäin, jos näyttää että sen tekeminen kaatuu jatkuvasti muutaman ihmisen niskaan, eikä kahvilaa edes tarvitse järjestää päivittäin jos se tuntuu liian raskaalta. Jos töiden delegoiminen ei onnistu, on parempi luopua jostain.

Kannattaa kiinnittää huomiota myös töiden jakaantumiseen sukupuolten välillä. Helposti käy niin, että tytöt syystä tai toisesta päätyvät keittiöön, pojat taas remonttihommiin. Tässä ei välttämättä ole mitään pahaa jos kaikki tekevät sitä mitä kiinnostaa, mutta fiiliksiä kannattaa seuraille, ettei pääse syntymään tilannetta jossa pojat väheksyvät tyttöjen töitä eivätkö suostu osallistumaan niihin (tai päinvastoin). Kannattaa miettiä myös sitä, miten töitä jaetaan- onko jokainen velvollinen tekemään jotain (esim. siivous, ruuanlaitto) vai tekeekö jokainen sen mukaan mitä huvittaa. Kumpikin tapa voi toimia, mutta väärinkäsitysten välttämiseksi se on hyvä ilmaista eksplisiittisesti. Talonvaltauksen ei pidä aiheuttaa burn-outteja eikä vittuuntumista, vaan sen kuuluu olla hauskaa.

6. Mahdollinen häätö

Vallatussa talossa häädön mahdollisuus on aina olemassa kunnes talon omistajan kanssa päästään sopimukseen. Jatkuva häätöuhka nousee helposti dominoivaksi tekijäksi talon sisäisessä keskustelussa ja vie kohtuuttomasti aikaa muun toiminnan organisoimiselta. Häätötilanteen varalta on hyvä puhua yhdessä miten toimitaan: poistutaanko pyydettäessä, jätetäänkö tottelematta tai tehdäänkö suoranaista vastarintaa. Eri toimintatapojen seurauksia yksilöille ja ryhmälle tulee käydä läpi mikäli kaikki eivät ole niistä perillä. Kenenkään ei pidä joutua tekemään sellaista mitä ei koe oikeaksi eikä ketään pidä leimata sen perusteella mitä on tai ei ole valmis tekemään. Kaikkien ei tietenkään tarvitse välttämättä toimia samalla tavalla, mutta todennäköistä on, että oikeudellisista seurauksista riippumatta koko ryhmä leimautuu radikaalimpien toimijoiden mukaan.

Talon suojelemisesta ja puolustamisesta voidaan tietysti puhua mikäli kiinnostusta löytyy aina barrikadeja myöten, mutta usein paras puolustus häätöä vastaan on laaja kannatus ja tuki lähiympäristön taholta: mitä useampi tavallinen ihminen on valmis sanomaan sanansa valtaajien puolesta, sen vaikeampaa poliisien on häätää valtaajia varsinkaan jos he eivät kävele ulos tavaroineen pyynnöstä. Toiminnan rakentaminen ja kontaktit lähiympäristöön saattavat siis olla paljon olennaisempi puolustusmekanismi kuin konkreettiset esteet.

Radikaali, poliittinen toiminta jota toteutetaan vallatusta tilasta käsin, voi olla tai ainakin tuntua uhalta talon olemassaololle. Talon omistaja, etenkin jos se on kaupunki, voi käyttää talossa toimivia projekteja kiristyskeinona neuvotteluissa. Laittomaan toimintaa kannustavan tai sitä tekevän projektin keskeyttäminen tai siirtäminen muualle voi tuntua helpolta ja mielekkäältä ratkaisulta talon turvaamiseksi, mutta kannattaa muistaa, että kaupungin halukkuus tehdä näitä kompromisseja on loputon. Mikäli talosta ei tahdota pelkkää kaupungin nuorisotilan tavoin toimivaa epäpoliittista nuorisotilaa, kannattaa miettiä tarkkaan millaisiin myönnytyksiin on järkevää suostua: kaupunki vaatii aina lisää.

Häädön sattuessa on hyvä olla valmiina jonkinlainen lehdistötiedotepohja, joka voidaan lähettää heti. Mahdollisista kiinniotetuista pitäisi olla lista jotta voidaan seurata, että kaikki pääsevät vapaaksi jne. Omat (ja talosta löytyneet) tavarat pitäisi huolehtia ulos niin, että ainakin ihmisten henk.koht. tavarat pitäisi saada mahd. äkkiä ulos talosta. Tätä varten on hyvä olla olemassa jonkinlainen lista kaikkien valtaajien puhelinnumeroista ja mailiosoitteista (tätä listaa ei tietenkään pidä ikinä jättää poliisien ulottuville).

pääkaupunkiseudun talonvaltausposse

lisätietoja: valtaus@squat.net
etusivu | ota tila haltuun! | siperia | possetlinkityhteystiedotenglish

Sosiaalikeskus Siperia - Huvila 71, 00810 Helsinki - sosiaalikeskus.siperia@q-olio.net
Tapahtumat: siperian.keikat@q-olio.net